Termeni, condiţii, drepturi de proprietate şi responsabilităţi

Acest site este proprietatea  Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) şi este destinat asigurării condiţiilor tehnice pentru îndeplinirea de către proprietarii mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal a cerinţei privind declarare la BRML a acestor mijloace de măsurare, înainte de punerea lor în funcţiune, cerinţă prevăzută la art.24 alin.1 din O.G. nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr.11/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

Site-ul reprezintă o modalitate modernă, eficientă şi fără costuri pentru proprietarii mijloacelor de măsurare, de declarare a acestor mijloace de măsurare.

În calitate de proprietar al mijloacelor de măsurare, prin crearea si utilizarea contului de utilizator în scopul declarării de mijloace de măsurare, utilizatorul contului declară pe propria răspundere că va utiliza contul de utilizator doar în scopul pentru care a fost creat, respectiv de declarare a mijloacelor de măsurare din proprietatea sa îşi asumă întreaga responsabilitate privind corectitudinea informaţiilor furnizate. Aceste informaţii vor fi utilizate exclusiv de catre BRML, în calitatea sa de organism de specialitate al administraţiei publice centrale, responsabil cu activitatea de metrologie pe teritoriul României, in scopul efectuării verificării respectării cerintelor de introducere pe piată, punere în functiune şi utilizare în condiţii de legalitate a mijloacelor de măsurare deţinute.

Drept de proprietate

Toate informaţiile aferente acestui site sunt proprietatea BRML

Este strict interzisă copierea, stocarea, reproducerea şi utilizarea datelor de pe site-ul BRML, fără obţinerea, în prealabil, a unui acord scris al BRML. Nerespectarea acestei condiţii atrage răspunderea juridică a persoanei vinovate şi sesizarea organelor abilitate

MENŢIUNE: Odată efectuată transmiterea informatiilor în formatul stabilit, utilizatorul nu va mai putea efectua modificari asupra informatiilor respective.

Responsabilităţi

Atât obţinerea contului de utilizator cât şi completarea cu informaţiile solicitate în cadrul înregistrărilor dvs. sunt în responsabilitatea exclusivă a proprietarilor de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal.

Completarea înregistrărilor de către proprietari privind declararea mijloacelor de măsurare se face obligatoriu înainte de punerea lor în funcţiune.

Corectitudinea informaţiilor completate, în cadrul înregistrărilor din contul de utilizator, este în responsabilitatea exclusivă a deţinătorului contului.

Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor privind user-ul şi parola utilizate la accesarea contului sunt în responsabilitatea deţinătorului contului de utilizator.

BRML nu îşi asumă nici o responsabilitate privind datele înregistrate în conturile de utilizator.

Alte organizaţii, inclusiv alte site-uri nu pot stabili site-ul web BRML ca o legătură fără permisiunea prealabilă scrisă.

BRML asigură confidenţialitatea datelor înregistrate în conturile de utilizator.

Deschiderea unui cont de utilizator  presupune acceptarea de către deţinătorul contului a acestor termeni şi condiţii.