TEMEI LEGAL


Obligativitatea persoanelor fizice sau juridice de a declara, în calitate de proprietar, mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal la Biroul Român de Metrologie Legală, înainte de punere în funcţiune/utilizare este prevăzută în art. 24 alin.1 din O.G. nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr.11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

Art. 24 alin. 1
Persoanele fizice sau juridice care utilizează ori încredinţează spre utilizare, în calitate de proprietar, mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal sunt obligate să asigure legalitatea acestora şi să le declare, înainte de punerea în funcţiune/utilizare, Biroului Român de Metrologie Legală, pentru asigurarea controlului metrologic.


Nedeclararea mijloacelor de măsurare menţionate mai sus, este o faptă ce se sancţionează conform art.29 lit.h) din acelaşi act normativ după cum urmează:

Art. 29 lit.h)
Nerespectarea prevederilor art.24 alin.1 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5000 lei la 10 000 lei